Ako vykonať administratívnu finančnú kontrolu v roku 2023 – pre mestá, obce a kontrolórov

Cieľová skupina:

 • Zamestnanci obcí zodpovední za vyúčtovanie dotácií z rozpočtu obce
 • Vnútorní kontrolóri a pracovníci útvaru kontroly zriadených subjektov
 • Zamestnanci zodpovední za výkon administratívnej finančnej kontroly pri poskytovaní dotácií, transferov a grantov z rozpočtu
 • Prizvané osoby k administratívnej finančnej kontrole
 • Kontrolóri štátnych organizácií vykonávajúcich kontroly (§ 20 – § 27 zákona č. 357/2015 Z. z.)

Program

 • Práva, povinnosti a náležitosti kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
 • Dodržiavanie princípu predpojatosti pri kontrole
 • Zabránenie konfliktu záujmov
 • Zaslanie vyúčtovania a jeho kontroly
 • Spracovanie výstupu o kontrole v prípade ne/zistenia nedostatkov
 • Spracovanie záznamu o skončení administratívnej finančnej kontroly
 • Spracovanie spoločnej správy
 • Správnosť zakotvenia porušení zákonov, zmlúv či predpisov a podobne
 • Vypracovanie návrhov odporúčaní a lehôt
 • Zakotvenie kontrolných zistení, porušení zákonov, zmlúv či predpisov a podobne
 • Stanovenie termínu na zaslanie prijatých opatrení
 • Časté nedostatky a riešenia
 • Iné súvislosti
 • Priestor na vaše otázky

Dátum

19 júl 2023
Expired!

Čas

9:00 - 11:00

Viac info

Odkaz na školenie
Kategória
Profi vzdelávanie

Organizátor

Profi vzdelávanie
Telefón
+421 41 70 53 888
Email
sluzby@profivzdelavanie.sk
Web stránka
https://www.profivzdelavanie.sk
Odkaz na školenie