Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v II. polroku 2023

Pre účastníkov online webinára je pripravená téma, ktorá určite zaujme viaceré subjekty verejnej správy – základná finančná kontrola. Lektor ozrejmí účastníkom spôsob jej aktuálneho výkonu s ohľadom na odporúčania Ministerstva financií Slovenskej republiky zo septembra 2022. Bližšie sa budeme venovať správnosti a úplnosti výkonu základnej finančnej kontroly v zmysle ustanovení § 7 s ohľadom na § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V roku 2023 vydal lektor komentár k zákonu o finančnej kontrole a audite s praktickým charakterom a to bez čítania zákona. Účastníci sa dozvedia o správnom výkone základnej finančnej kontroly z pohľadu odporúčaní pri:

  • zastupovaní zamestnancov,
  • obehu účtovných dokladov,
  • procese správneho podpisovania,

Účastníkom je prezentovaný výkon základnej finančnej kontroly na vzorových príkladoch z praxe kontrolóra. Lektor sa venuje najmä finančným operáciám a to:

  • overovaniu príjmov
  • používaniu prostriedkov
  • poskytovaniu prostriedkov ako aj
  • uzatvoreniu zmlúv a dohôd a
  • majetkovým prevodom – iným úkonom majetkových pováh.

Účastníci sa viac dozvedia o správnom výkone základnej finančnej kontroly a to aj s ohľadom na uvedenie dátumu, podpisu a správnosti vyjadrenia/vyjadrení (t.j. vykonania, či nevykonania, pokračovania, či nepokračovania vo finančnej operácii, či jej potrebe vymáhania).

Dátum

27 sep 2023
Expired!

Čas

9:00 - 12:00

Viac info

Odkaz na školenie
Kategória
OTIDEA

Organizátor

OTIDEA
Telefón
0914 124 580
Email
vzdelavanie@otidea.sk
Web stránka
https://www.oditea.sk/
Odkaz na školenie