Interné smernice v štátnej a verejnej správe – ktoré sú povinné a na čo si dať pozor?

Seminár sa venuje spôsobu spracovania interných smerníc, zakotveniu povinných smerníc i odporúčaným smerniciach pre rok 2023. Lektor prezentuje účastníkom vlastné kontrolné zistenia a časté porušenia osobitných predpisov v oblasti interných aktov (smerníc, príkazov, poriadkov a podobne). Seminár je vhodný pre všetky organizácie verejnej správy, samosprávy, škôl, rozpočtové a príspevkové organizácie, kultúrne a sociálne zariadenia, preddavkové organizácie a podobne. K téme seminára spísal lektor aj publikáciu spolu s priloženým USB so vzormi interných smerníc. Spracovanie interného predpisu vychádza aj z vlastnej činnosti a definície subjektu územnej samosprávy alebo na základe rozhodnutia štatutára subjektu, či odporúčania kontrolného orgánu. V prostredí úradov, škôl, zariadení a organizácií v územnej samospráve sa následne často interný predpis pripomienkuje z radov zamestnancov a vedúcich zamestnancov. I k tomu je vhodná interná smernica o spôsobe tvorby, charaktere, či pripomienkovaní interných predpisov. Interný predpis podlieha jednotlivému spôsobu číslovania, a to podľa zámeru zostavovateľa, respektíve kompetentných osôb (starostov obcí, prednostov obecných úradov, riaditeľov škôl, zariadení a štatutárov rozpočtových i príspevkových organizácií v územnej samospráve.

Dátum

13 sep 2023
Expired!

Čas

13:00 - 15:00

Viac info

Odkaz na školenie
Kategória
PROEKO

Organizátor

PROEKO
Telefón
0903 403 083
Email
proeko@proeko.sk
Web stránka
http://www.proeko.sk
Odkaz na školenie