Správne ste vykonali inventarizáciu a dokumentáciu z nej?

Seminár sa venuje aktuálnej téme inventarizácií majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2023 k času zostavenia účtovnej závierky. Rovnako sa lektor zaoberá potrebou menovania členov komisií, zostavením prehlásení k jej výkonu. Súčasťou prezentácie je prehľad povinností v zmysle novelizovaného zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupov účtovania od 1.1.2023. Tento online seminár obsahuje niekoľko vzorových príkladov do praxe so správnymi vzormi zápisov i súpisov ako aj menovacích dekrétov, či príkazu na zostavenie inventarizácie pre použitie do súčasného účtovného roka.

Lektor sa bližšie venuje:

  • správnosti zostavenia inventarizácie a zodpovednosti za jej vykonanie,
  • vyhotoveniu príkazu na jej vykonanie, menovaniu členov,
  • inventúre majetku, záväzkov i pohľadávok,
  • častým kontrolným zisteniam z praxe, a tiež
  • náležitostiam výstupov z inventarizácie.

Tiež sa bližšie budeme venovať inventarizovaniu pokladničnej hotovosti a cenín a problémom v praxi z pohľadu následných kontrol.

Dátum

28 feb 2024
Expired!

Čas

9:00 - 12:00

Viac info

Stránka školenia
Kategória
PROEKO

Organizátor

PROEKO
Telefón
0903 403 083
Email
proeko@proeko.sk
Web stránka
http://www.proeko.sk
Stránka školenia