Základná finančná kontrola v roku 2023 – pre verejnú správu, školy a územnú samosprávu

Pod vedením finančného kontrolóra PhDr. Jozefa Sýkoru, MBA, sme pre vás pripravili jedinečnú príležitosť nahliadnuť na základnú finančnú kontrolu „prakticky a bez čítania zákona“. Dozviete sa, čo všetko musí byť overované základnou finančnou kontrolou, aké vyjadrenia treba uvádzať, ako správne uviesť dátum a podpis, či musí obsahovať výkon základnej finančnej kontroly aj sumu, ako aj odpovede na ďalšie časté otázky z praxe. Každý účastník navyše získa ako pomôcku vzory do praxe a rovnako tak priestor poradiť sa s lektorom v individuálnych otázkach.

Súčasťou webinára je podrobný popis praktického výkonu základnej finančnej kontroly od januára 2023, a to aj s ohľadom na novelizované znenie zákona od marca 2022 a novelizované Metodické usmernenie MF SR, ktoré je účinné od septembra 2022.

Cieľová skupina:

 • Ekonómovia, rozpočtári, majetkári, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia, vedúci zamestnanci
 • Zamestnanci kapitol štátneho rozpočtu
 • Zamestnanci štátnych fondov
 • Poisťovne
 • Mestá, obce a vyššie územné celky
 • Školy a školské zariadenia
 • Rozpočtové, príspevkové a preddavkové organizácie zodpovedné za overenie finančných operácií

Dozviete sa:

 • Čo všetko musí byť overované základnou finančnou kontrolou?
 • Aké vyjadrenie treba uviesť pri výkone základnej finančnej kontroly?
 • Koľko vyjadrení treba uviesť?
 • Ako správne uviesť dátum a podpis?
 • Musí obsahovať výkon základnej finančnej kontroly aj sumu?

Dátum

07 sep 2023
Expired!

Čas

9:00 - 11:00

Viac info

Odkaz na školenie
Kategória
Profi vzdelávanie

Organizátor

Profi vzdelávanie
Telefón
+421 41 70 53 888
Email
sluzby@profivzdelavanie.sk
Web stránka
https://www.profivzdelavanie.sk
Odkaz na školenie