Zostavenie smernice o protispoločenskej činnosti od septembra 2023

Webinár sa bude venovať otázkam z kontrolnej praxe hlavného kontrolóra, zodpovednej osoby v štátnych a verejných organizáciách a v zriadených samosprávnych organizáciách či z pohľadu metodiky Úradu na ochranu oznamovateľov. Lektor v roku 2022 spolupracoval s Úradom vo veci konzultácií a praktickej aplikácie zákona. Účastníci sa dozvedia aj o správnom prijatí a zaevidovaní oznámenia a rovnako aj o postupe súčinnosti s iným orgánom verejnej správy.

Cieľová skupina: všetky organizácie verejnej správy, samosprávy obcí, miest a VÚC, školy, kapitoly štátneho rozpočtu, organizácie a zamestnávatelia mimo verejnej správy s počtom zamestnancom nad 50 vrátane, kontrolné orgány, štatutári a ich zástupcovia, obchodné spoločnosti

Súčasťou webinára je spracovaná a bude po skončení pridaná k materiálom:

  • vzorová smernica pre účastníkov od septembra 2023,
  • vzorová evidencia pri prijímaní oznámení o protispoločenskej činnosti,
  • dokumentácia k prijímaniu, vybaveniu, oznámeniu pre oznamovateľa (ako príloha k smernici) pre zodpovednú osobu.

Dátum

14 aug 2023
Expired!

Čas

9:00 - 11:00

Viac info

Odkaz na školenie
Kategória
Profi vzdelávanie

Organizátor

Profi vzdelávanie
Telefón
+421 41 70 53 888
Email
sluzby@profivzdelavanie.sk
Web stránka
https://www.profivzdelavanie.sk
Odkaz na školenie