Zverejňovanie zmlúv z pohľadu kontrolóra v roku 2023

Pre záujemcov je pripravená téma webinára, ktorá sa bližšie venuje správnosti a zákonnosti zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv v roku 2023 aj po poslednej novelizácii zákona. Obsah webinára nadväzuje na kontrolnú prax lektora a jeho preverovania Centrálneho registra zmlúv. Pre účastníkov je pripravená časť webinára, ktorá bližšie rozoberá prehľad zverejňovania zmlúv práve prostredníctvom registra zmlúv z pohľadu viacerých organizácií verejnej správy.

Webinár je vhodný pre štátne organizácie, zriadené organizácie štátu, obce, školy, zariadenia, rozpočtové a príspevkové organizácie obcí, miest alebo vyšších územných celkov.  Lektor sa bližšie venuje praktickému zapojeniu ustanovení § 5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dennej praxe a to „bez čítania zákona“.

Dátum

20 júl 2023
Expired!

Čas

9:00 - 12:00

Viac info

Odkaz na školenie
Kategória
OTIDEA

Organizátor

OTIDEA
Telefón
0914 124 580
Email
vzdelavanie@otidea.sk
Web stránka
https://www.oditea.sk/
Odkaz na školenie