Aktuálne interné smernice z pohľadu prevádzky a hospodárenia 2024

Už ste aktualizovali interné smernice na rok 2024? Ako majú vyzerať nové smernice o pohľadávkach štátu, cestovných náhradách či príkazoch od štatutára? Viete, ktoré povinné smernice musíte po novom vytvoriť? A aké sú nové postupy tvorby smerníc? Kto môže schvaľovať interné smernice ? Nevedomosť neospravedlňuje! Prihláste sa na online webinár a vybavte sa novými internými smernicami!

Cieľ webinára:

Cieľom webinára je oboznámiť účasníkov o akutálnych interných smerniciach v novom roku 2024. Webinár sa venuje povinným smerniciam v školách, s ohľadom na aktuálny právny stav a pravidelné otázky účastníkov seminárov a webinárov. Podrobnejšie sa webinár venuje ekonomickým a účtovným smerniciam a tiež oblasti zverejňovania, sťažností a podnetov. K predmetnej téme vydal lektor aktuálne publikáciu s USB kľúčom so vzormi smerníc do aplikačnej praxe. Lektor sa bližšie venuje pravidlám pri zostavení smerníc a tiež výpočtu povinných smerníc.

Bližšie sa webinár venuje:

upozorneniam k povinným smerniciam,
pravidlám zostavenia interných smerníc,
spôsobom a charakteristike interných smerníc v roku 2024.
Účastníci sa dozvedia, či je povinné mať aj smernicu o cestovných náhradách, finančnej kontrole, účtovníctve, obehu dokladov, či o sťažnostiach, registratúre a podobne. Pre účastníkov je pripravená vzorová smernica o tvorbe interných aktov. Webinár sa venuje aj odporúčaniam lektora k právnemu rámcu interných smerníc a upozorneniam z vlastnej kontrolnej praxe.

Komu je webinár určený:

Webinár je určený riaditeľom škôl a školských zariadení, zriaďovateľom a zástupcom riaditeľov, ekonómom či referentom, obciam a iným zodpovedným osobám za oblasť ekonomiky, prevádzky a riadenia.

Dátum

23 feb 2024
Expired!

Čas

9:00 - 12:00

Viac info

Stránka školenia
Kategória
Forum

Organizátor

Forum
Telefón
0220 620 010
Email
office@forum-media.sk
Web stránka
https://www.forum-media.sk/
Stránka školenia