Finančná kontrola pre ekonómov a účtovníkov pre rok 2024

Máte pochybnosti, či je vaša základná finančná kontrola v poriadku a čo všetko musí obsahovať? Prevedieme vás krok po kroku k správnemu a úplnému zostaveniu vlastnej pečiatky alebo krycieho listu k základnej finančnej kontrole pre rok 2024. Webinár je šitý na mieru priamo do praxe a obsahuje vzory a doklady spracované autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole.

ZAMERANIE

Dobre zvládnuté náležitosti základnej finančnej kontroly môžu zamedziť kontrolným zisteniam a častým porušeniam osobitných predpisov v tejto oblasti. Správnosť a úplnosť výkonu základnej finančnej kontroly a to bez „čítania zákona“ je nevyhnutný základ pre vašu prax.

Online seminár prináša konkrétne odpovede na otázky či pochybnosti, reaguje na aplikačnú prax a bližšie sa venuje otázkam z praxe zamestnancov. Pre účastníkov sú pripravené spracované vzory smernice a majú tiež možnosť preveriť si svoje vzory základnej finančnej kontroly – pečiatky, krycie listy, kontrolné listy.

KOHO OSLOVÍME

Online seminár Finančná kontrola pre ekonómov a účtovníkov pre rok 2024 je určený pre ekonómov a účtovníkov organizácií verejnej správy, obcí, miest, vyšších územných celkov, škôl vrátane školských jedální a rozpočtových, príspevkových aj štátnych organizácií.

PROGRAM

 1. Charakter základnej finančnej kontroly v roku 2024
  zákonné zakotvenie a metodické usmernenia MF SR
  náležitosti základnej finančnej kontroly
  odporúčania lektora k úvodnej časti
 2. Finančné operácie, ktoré podliehajú overovaniu
  overovanie príjmov
  overovanie výdavkov
  overovanie právnych úkonov
  overovanie iných úkonov majetkovej povahy
 3. Spracovanie pečiatky a krycieho listu
 4. Bonusy: spoločná kontrola vzorov z praxe, interné smernice – pečiatky, krycie listy, kontrolné listy
 5. Konzultácie s účastníkmi:
 • aký dátum uvádzať na základnej finančnej kontrole
 • kto má povinnosť uvádzať vyjadrenia a odsúhlasenia
 • ako má vyzerať pečiatka alebo krycí list so základnou finančnou kontrolou
 • prílohová časť smernice a menovania zamestnancov, podpisový poriadok, prehľad finančných operácií
 • čo kontrola bude preverovať a ako nechybiť
 • ako si správne nastaviť výkon základnej finančnej kontroly
 • ako uviesť správne vyjadrenia a odsúhlasenia finančnej operácie

Dátum

14 mar 2024
Expired!

Čas

9:00 - 12:00

Viac info

Stránka školenia
Kategória
Stránka školenia