Hlavný kontrolór obce – procesný výkon kontroly

Webinár sa venuje aktuálnym povinnostiam hlavných kontrolórov obcí, miest a vyšších územných celkov vo vzťahu k aktuálnemu roku 2024. Lektor pri prezentovaní využíva vlastné kontrolné poznatky a skúsenosti z kontrolnej praxe posledných rokov.

Webinár je určený pre hlavných kontrolórov, ktorí sa chcú viac dozvedieť o:

  • novinkách pre hlavných kontrolórov v roku 2024,
  • novelizácii zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
  • spracovaní a predložení Správy o kontrolnej činnosti za rok 2023 (ak nebola doteraz ešte spracovaná alebo nezasadalo zastupiteľstvo),
  • spracovaní kontrol na požiadanie starostom obce nad rámec plánu kontrolnej činnosti, či o
  • náležitostiach výstupov z kontrol, na ktoré lektor z vlastnej praxe upozorňuje.

Webinár obsahuje aj otázky a odpovede k predmetnej téme zo servisu otázok a odpovedí pre hlavných kontrolórov ako aj z podnetov členov Združenia hlavných kontrolórov SR. Je vhodný aj pre nových a začínajúcich kontrolórov v samospráve. Počas prezentácie nebude lektor „čítať zákon“ a to s cieľom, aby webinár bol čo najpraktickejší a použiteľný do pracovného života hlavného kontrolóra. Webinár je rovnako vhodný aj pre zamestnancov útvarov hlavného kontrolóra.

Dátum

21 mar 2024
Expired!

Čas

9:00 - 12:00

Viac info

Stránka školenia
Kategória
OTIDEA

Organizátor

OTIDEA
Telefón
0914 124 580
Email
vzdelavanie@otidea.sk
Web stránka
https://www.oditea.sk/
Stránka školenia