Zostavenie smernice o protispoločenskej činnosti a vybavovanie oznámení v roku 2024

Od 1. septembra 2023 dochádza k zmenám v ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Na tomto webinári si z pohľadu verejnej správy aj komerčných firiem definujeme aktuálne povinnosti zodpovedných osôb a ukážeme si, ako zostaviť smernicu o protispoločenskej činnosti. Vysvetlíme si, ako správne vybavovať oznámenia a aké alternatívy postupovania nám prax ponúka. Ako bonus získate vzorovú smernicu a vzorovú evidenciu prijímania oznámení o protispoločenskej činnosti, a to v prepisovateľnom formáte. Lektorom je PhDr. Jozef Sýkora, MBA, ktorý spolupracoval priamo s úradom vo veci praktickej aplikácie.

Cieľová skupina:

  • Organizácie verejnej správy, samosprávy obcí, miest a VÚC
  • Školy
  • Kapitoly štátneho rozpočtu, fondy a verejnoprávne organizácie
  • Obchodné spoločnosti a zamestnávatelia mimo verejnej správy s počtom zamestnancom nad 50 vrátane
  • Kontrolné orgány, štatutári a ich zástupcovia
  • Finančné spoločnosti a obchodníci s cennými papiermi

Dátum

27 feb 2024
Expired!

Čas

9:00 - 11:00

Viac info

Stránka školenia
Kategória
Profi vzdelávanie

Organizátor

Profi vzdelávanie
Telefón
+421 41 70 53 888
Email
sluzby@profivzdelavanie.sk
Web stránka
https://www.profivzdelavanie.sk
Stránka školenia