Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok aktuálne

Ako správne zverejňovať povinné údaje v nadväznosti na aktuálnu legislatívu.

Zverejňovanie údajov v Centrálnom registri zmlúv či na webovom sídle robí často povinným subjektom problémy a je spojené s množstvom nejasností. Využite exkluzívnu možnosť preverenia vášho zverejňovania expertným lektorom. Dozviete sa, ako správne a zákonne zverejňovať povinné údaje v roku 2024 a ukážeme si najčastejšie pochybenia, ku ktorým dochádza v praxi.

ZAMERANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok je v praxi spojené s množstvom otázok. Z kontrolných zistení vyplýva, že povinné subjekty netušia, kedy je zverejnenie v rozpore so zákonom, ktoré časti zmluvy podliehajú ochrane, aké sú časové lehoty zverejnenia zmlúv a mnoho ďalšieho pre súčasný rok 2024.

Na seminári si ukážeme, ako má vyzerať aktuálne zákonné zverejňovanie povinných údajov na webových sídlach a v CRZ pre subjekty verejnej správy a samosprávy. Zameriame sa aj na GDPR, prílohy ku zmluvám a povieme si aj najčastejšie nedostatky, ktoré sa objavujú pri kontrolách.

KOHO OSLOVÍME

Online seminár Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok aktuálne je určený širokému okruhu povinných subjektov zodpovedných za zverejňovanie: subjektom verejnej správy, štátnej správy a samosprávy obcí, miest, mestských častí, vyšších územných celkov, zamestnancom škôl, školských zariadení a jedální, či rozpočtových a príspevkových organizácií, štatutárom, prednostom úradov, kontrolórom a podobne.

PROGRAM

 1. Zverejňovanie povinných údajov
  novela zákona pre samosprávu obcí a VÚC od roku 2022 a novela od roku 2023
  pravidlá správneho zverejňovania
  konzultácie a odporúčania
 2. Faktúry a objednávky z pohľadu kontrolóra
  správnosť zverejňovania faktúr
  správnosť zverejňovania objednávok
 3. Povinné údaje na webovom sídle
  časté kontrolné zistenia a upozornenia
  prehľad údajov, ktoré treba mať zverejnené nepretržite
 4. Problémy z praxe, ukážky zverejňovania
 5. Priestor pre vaše otázky a konzultácie – preverenie vášho zverejňovania

Dátum

26 mar 2024
Expired!

Čas

9:00 - 12:00

Viac info

Stránka školenia
Kategória
Seminaria

Organizátor

Seminaria
Telefón
0948 381 378
Email
info@seminaria.sk
Web stránka
https://www.seminaria.sk/
Stránka školenia