Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií v roku 2024 v zmysle novely Infozákona

Pre záujemcov zo sektora verejnej správy je pripravená pútavá a stále diskutovaná oblasť vzdelávania – téma zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok z pohľadu kontrolóra. Bližšie bude rozoberaná správnosť zverejňovania právnych úkonov z praxe verejnej správy v roku 2023 s ohľadom na ukončené kontroly z praxe kontrol lektora z 1. polroka 2022. K uvedenej téme vydal lektor publikáciu, ktorá rozoberá praktický pohľad na zverejňovanie povinných údajov na viac ako 180 stranách z pohľadu aktuálneho zákona a výkonov množstva kontrol a metodík v praxi.

V novembri roku 2022 bola v parlamente schválená dlho očakávaná novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon), ktorá prináša viacero významných zmien aj v oblasti povinného zverejňovania zmlúv. Prináša tiež výrazné zmeny aj pre špecifické povinné osoby, ktorými sú štátne podniky, vodárne a štátne a verejné obchodné spoločnosti. Stopercentné štátne a obecné podniky si už neuplatnia výnimku o obmedzenej informačnej povinnosti.
Novela infozákona prináša viaceré zmeny, ktoré sa týkajú jednak tých subjektov, ktoré napĺňajú legálnu definíciu povinnej osoby už v súčasnosti a tiež má dopad na nový okruh subjektov, ktoré sa ako povinné osoby novou právnou úpravou kvalifikujú.

Povinnými osobami tak po novom, už bez akýchkoľvek pochybností, budú všetky podniky, v ktorých majú štát, obce alebo vyššie územné celky spoločne alebo samostatne aspoň väčšinovú účasť a súčasne tieto podniky kontrolujú alebo v nich dosadzujú viac ako polovicu členov ich orgánov.

Zameranie seminára vychádza z kontrolnej a lektorskej činnosti lektora za posledné roky s ohľadom na správnosť, úplnosť a zákonnosť jednotlivých krokov zamestnancov pri:

1. zabezpečení zverejnenia zmlúv a dohôd, faktúr a objednávok,
2. kontrole správnosti zverejnených údajov,
3. dodržiavaní aktuálneho právneho predpisu a
4. výkone základnej finančnej kontroly.

Seminár sa venuje správnosti zverejňovania na webovom sídle subjektu a v Centrálnom registri zmlúv. Dáva odpovede na otázky týkajúce sa:

  • ochrany údajov,
  • dodržania formálnych a časových náležitostí a
  • výnimkám zo zverejňovania.

Dátum

22 feb 2024
Expired!

Čas

9:00 - 12:00

Viac info

Stránka školenia
Kategória
PROEKO

Organizátor

PROEKO
Telefón
0903 403 083
Email
proeko@proeko.sk
Web stránka
http://www.proeko.sk
Stránka školenia