Poradenstvo

Dr. Jozef Sýkora, MBA pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Toho času je kontrolórom Slovenského národného divadla, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a tiež metodicky riadi aj viacerých kontrolórov samospráv. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Na tejto stránke sa dozviete o publikačnej činnosti kontrolóra. Viedol v minulosti tému finančnej kontroly na Úrade Vlády a na Úrade podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu. Jozef Sýkora je prednášajúcim vzdelávania kontrolórov v odbore finančné právo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a garantom celoživotného vzdelávania vo viacerých moduloch (Rozpočtové pravidlá, Finančná kontrola, Záverečný účet).

E-mailová adresa: sykora@financnakontrola.sk

Subscribe
Notify of
0 Príspevky
Inline Feedbacks
View all comments