Poradenstvo

Dr. Jozef Sýkora, MBA pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Toho času je kontrolórom Slovenského národného divadla, Fondu na podporu …